Ornita, civic association

www.ornita.cz

- Was built by Veronika Voldřichová and in special projects (for example “Owls to schools” or “Prague Squirrel”) offer to prague children education in ecology and inform them about nature and wildlife in the city.

Edukativní plakát Edukativní plakát Ročenky projektu Sovy do škol Kvarteto Naše sovy Velké soví pexeso Malé soví pexeso Akcidenční tiskoviny Série samolepek Edukativní plakát Plakát na výstavu Vyšehradské veverky