Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o.

www.nln.cz

- Prestigious publishing house publish wide range genres from nonfiction to entertaining literature.

To vám byl divný svět... Padněte na kolena Kam létají vrány