Nakladatelství Vladimír Bystrov

- vydává publikace v několika edicích, např. edice Praga Caput Regni se zabývá dosud nevydaným dílem pragenzisty Antonína Novotného, edice Žaluji je zaměřena na problematiku potlačování lidských práv ze strany totalitních režimů, zvláště pak na osudy československých občanů ruského původu odvlečených do SSSR po květnu 1945.

Praga Caput Regni Edice Žaluji Edice Poetikon, edice Myšlenky