Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o.

www.nln.cz

- renomované nakladatelství s velmi širokým záběrem od beletrie po odbornou literaturu, s nímž spolupracují na grafických návrzích některých publikací či edicí.

To vám byl divný svět... Padněte na kolena Kam létají vrány