Skupina PRE - Pražská energetika, a.s.

www.pre.cz

- významná energetická společnost, sponzoruje a podporuje řadu aktivit z oblasti kultury, ekologie, sportu ad. Ve spolupráci s agenturami Studio HOLLY a C&COM Advertising provádím pro tohoto klienta realizaci publikací.

110 let Jsme energie tohoto města 110 let Jsme energie tohoto města 110 let Jsme energie tohoto města 110 let Jsme energie tohoto města Komunikace - Skupina PRE - filantropie Komunikace - Skupina PRE - filantropie Komunikace - Skupina PRE - filantropie Komunikace - Skupina PRE - filantropie